Питання
Що таке ABA-терапія?
5 хвилин

Діти з нейротиповим, тобто звичайним, розвитком можуть навчатися базових навичок та правилам спілкування без нашого втручання. Навколишній світ надає їм відповідні умови для гри, вивчення мови та розвитку соціальних навичок.

Проте діти з розладами аутистичного спектра мають із цим труднощі. Вони мають потенціал до навчання, але потребують особливого середовища, щоби розвинути ті навички, яким звичайні діти навчаються «інтуїтивно». ABA-терапія допомагає налаштувати таке середовище. 

Коли з дитиною займається професійний терапіст, ця методика є абсолютно безпечною і для нейротипових дітей. Тому розпочинати корекцію можна навіть якщо ви ще не маєте офіційно підтвердженого діагнозу, а лише пройшли скринінгові тести на РАС. Дуже важливо якомога швидше розпочати корекційну терапію.

Що таке ABA-терапія?

ABA-терапія, або прикладний аналіз поведінки (Applied Behavioral Analysis) ― один із провідних методів для корекції дефіциту розвитку, пов’язаного з аутизмом. Така терапія здатна поліпшити якість життя дитини й допомогти їй розкрити свій потенціал. Методика фокусується на поведінці дитини: вона фіксує бажані поведінкові реакції, а небажані — мінімізує.

Зараз сучасні терапісти використовують переважно ерготерапію (окупаційну терапію) на базі методик АВА. Окупаційна терапія передбачає комплекс заходів, спрямованих на налагодження виконання людиною повсякденних функцій для того, щоб люди з аутизмом були більш самостійними та брали участь у житті соціуму. Окупаційна терапія навчає людину самостійно одягатися, виконувати базові дії по догляду за собою, користуватися звичайними побутовими предметами ― ножицями, блискавками тощо.  

Чому можна навчити дитину за допомогою АВА-терапії + ерготерапії?

Принципи та методи ABA-терапії допомагають дитині освоїти практично будь-які навички: від чищення зубів до мотивації дитини говорити повними реченнями замість поодиноких слів та структурно вчитись. Навчання розбите на маленькі кроки, які виконуються в певній послідовності. Дитина засвоює по одному кроку за раз.

Також ABA-терапія допомагає зменшити або повністю усунути небажані поведінкові реакції. Наприклад, коли дитина влаштовує істерики, щипає, кусається, падає на підлогу. Програма терапії враховує індивідуальні потреби дитини та охоплює освоєння й розвиток мовних, когнітивних, повсякденних і соціальних навичок, а також навичок самоорганізації.

Що відбувається на сеансах АВА-терапії?

Перш ніж терапевт почне працювати над конкретними цілями, він має переконатися в тому, що дитині комфортно в нових умовах. Тому перші кілька днів присвячені грі. Як тільки відносини між терапевтом і дитиною встановлено, починається терапевтичний процес з розвинення навичок. Зазвичай це гра на двох, коли терапіст вчить дитину виконувати завдання, а потім поступово ускладнює його.

ABA передбачає використання двох основних методик: навчання окремими блоками (DTT) і навчання в природному середовищі (NET).

Метод DTT більше схожий на стандартні шкільні уроки. Дитина працює над конкретним завданням сам на сам із терапевтом. DTT спрямований на розвиток таких навичок, як зіставлення зображень, вказування ​​на об’єкти, імітація, підтримання зорового контакту, вимова слів тощо.

Метод NET ― це підхід, який ґрунтується на грі, що дозволяє дитині застосовувати навички, отримані під час DTT, у різних умовах.

Наскільки ефективна ABA-терапія?

За останні 40 років було проведено велику кількість рецензованих досліджень, які оцінюють результативність «комплексної, індивідуальної, інтенсивної та довгострокової програми раннього втручання» при роботі з дітьми з РАС. Дослідження показали, що ABA-терапія дозволяє домогтися вираженого позитивного ефекту. «Комплексна» в цьому випадку означає, що терапія зачіпає всі типи навичок. Терміни «інтенсивна» й «довгострокова» говорять про те, що досліджувалися результати програми, яка мала від 25 до 40 годин терапії протягом 1–3 років.

На сьогодні ця терапія аутизму — єдина у світі з доведеною ефективністю.

Як АВА-терапія допомагає дітям із РАС?

ABA допомагає дітям адаптуватися до нормального життя завдяки поліпшенню соціальних навичок і розкриттю інтелектуального потенціалу дитини.

ABA-терапісти здатні довести соціальну й емоційну поведінку дитини з РАС до рівня відносної норми. Діти, що проходять ABA-терапію, з більшою ймовірністю залишаються в школі й краще вчаться. Батьки відзначають позитивний вплив терапії на дитину, їм вдається досягти взаєморозуміння і кращого спілкування з дитиною.

Чи може ABA вилікувати мою дитину від розладів аутистичного спектра?

ABA ― це метод, що дозволяє змінити поведінку дитини. Хоча здебільшого діти починають інакше поводитися після проходження терапії, мова про лікування від аутизму не йде.

Адже аутизм не можна вилікувати, його можна лише скоригувати та компенсувати.

Якщо дитина більше не потребує терапії, ABA-терапевти говорять, що вона реабілітувалася, тобто здатна ефективно управляти проявами аутизму й адаптуватися в суспільстві, але основні принципи прикладного аналізу поведінки перетворюються на стиль життя родини і їх дотримуються протягом усього життя.

У якому віці краще починати ABA-терапію?

Чим раніше, тим краще. Численні клінічні дослідження показали, що діти, що розпочали ABA-терапію в ранньому віці (приблизно у 2 роки), досягають чудових успіхів у корекції дефіциту розвитку.

Діти, які почали ранню інтенсивну ABA-терапію, мають можливість максимально реалізувати свій потенціал на відміну від дітей, які починають пізніше і яким складніше реалізовувати свої інтелектуальні здібності через сенсорні та поведінкові перешкоди.

Скільки сеансів АВА-терапії знадобиться дитині?

Інтенсивність і тривалість терапії залежить від багатьох чинників. Під час діагностики терапевт оцінює сильні та слабкі сторони дитини. На основі отриманої інформації він складає комплексний план корекції й визначає, скільки годин на тиждень знадобиться дитині, щоб отримати максимальну вигоду від ABA-терапії.

Інтенсивність реабілітаційної роботи для однієї дитини в середньому має бути не менше 20–30 годин на тиждень, оптимальна інтенсивність — 40–50 годин.

Саме в такому разі, за умови правильного підбору змісту реабілітаційної програми, ефективність корекції буде найвищою й достатньою для повного втілення можливостей дитини до навчання й розвитку.

Різнорідні статті